SubmitChanges(); yapıldığında String or binary data would be truncated hatası çözümü

Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba.

Malum, İzmir’den İstanbul’a kendi şirketimi açmak için taşındım ve bu süreçte projelere önem verdiğimden dolayı; makale yazmaya fırsat bulamadım.

Aylardır bir proje üzerinde çalışıyorum. Bu projede DataContext kullanarak, Linq to SQL olayıyla daha hızlı bitireceğim için böyle bir yöntem seçtim. Yarın da Bursa’ya gideceğim yazılım kurulumu için. Birkaç değişiklik yaptım. Yazılımcının başına zaten son anda böyle şeyler gelir ya, tam bitirdiğim esnada şu saçma sapan “String or binary data would be truncated” hatasını almaya başladım.

İnternette araştırdım. Herkes aynı şeyi söylüyor; veri tabanındaki bir alanın boyutu ile ilgili olduğu yazıyor. İlgili hatayı verdiği tabloda tüm boyutları değiştirmeme rağmen bir türlü çözüme ulaşmadı. Sanırım bir buçuk saat kadar uğraştım sorun nerede diye. (Tüm aksilikler de hep beni bulur ya.. İstanbul’a taşınırken S7 ekran kırılsın, duştan çıkarken ayağın kaysın ve çenene dikiş atılsın, üstüne bir de bu..)

Neyse ki Amerikayı benden önce çok iyi şekilde keşfetmiş birini buldum. [1]

Vatandaş, bir tane class ekleyerek, aşağıdaki kodda yer alana namespace ve DataContext’e ait partial class name’i değiştirerek bu işi çözüme kavuşturduğunu söylüyordu. (Doğru söylüyormuş).

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Linq;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
 
namespace SuperSarar_EKY.Fonksiyonlar
{
  partial class DatabaseDataContext
  {
 
    public override void SubmitChanges(System.Data.Linq.ConflictMode failureMode)
    {
 
      try // because performance matters, offending column should only be search when corresponding exception occurs.
      {
        base.SubmitChanges(failureMode);
      }
 
      catch (System.Data.SqlClient.SqlException sqlex)
      {
 
        if (sqlex.Number == 8152) // String or binary data would be truncated
          LocateOffendingColumn();
        else
          throw sqlex;
      }
 
    }//override void SubmitChanges(System.Data.Linq.ConflictMode failureMode)
 
 
    private void LocateOffendingColumn()
    {
      //get hold of the change set
      ChangeSet cs = this.GetChangeSet();
 
      //types that we will check for maxlength
      Type[] typesToCheck = new Type[] { typeof(string), typeof(System.Data.Linq.Binary) };
 
      //get pending inserts and updates along with the members that can have a max length
      var insertsUpdates = (
      from i in cs.Inserts.Union(cs.Updates)
      join m in this.Mapping.GetTables() on i.GetType() equals m.RowType.Type
      select new { Entity = i, Members = m.RowType.DataMembers.Where(dm => typesToCheck.Contains(dm.Type)).ToList() }
      ).Where(m => m.Members.Any()).ToList();
 
      //check all pending inserts and updates for members containing a value longer than the allowed max length for the db column
      foreach (var ins in insertsUpdates)
      {
        foreach (System.Data.Linq.Mapping.MetaDataMember mm in ins.Members)
        {
          int maxLength = GetMaxLength(mm.DbType);
          if (mm.MemberAccessor.HasValue(ins.Entity))
          {
            int memberValueLength = GetMemberValueLength(mm.MemberAccessor.GetBoxedValue(ins.Entity));
            if (maxLength > 0 && memberValueLength > maxLength)
            {
              string ErrorMessage = "Member '" + mm.Name + "' in '" + mm.DeclaringType.Name + "' has a value that will not fit into column '" + mm.MappedName + "' (" + mm.DbType + ")";
              object OffendingRow = ins;
              InvalidOperationException iex = new InvalidOperationException(ErrorMessage);
              throw iex;
            }//if (maxLength > 0 && memberValueLength > maxLength)
          }//if (mm.MemberAccessor.HasValue(ins.Entity))
        }//foreach (System.Data.Linq.Mapping.MetaDataMember mm in ins.Members)
      }//foreach (var ins in insertsUpdates)
    }
 
    private int GetMaxLength(string dbType)
    {
      int maxLength = 0;
 
      if (dbType.Contains("(")) { dbType = dbType.Substring(dbType.IndexOf("(") + 1); }
      if (dbType.Contains(")")) { dbType = dbType.Substring(0, dbType.IndexOf(")")); }
      int.TryParse(dbType, out maxLength);
      return maxLength;
    }//int GetMaxLength(string dbType)
 
    private int GetMemberValueLength(object value)
    {
      if (value == null) { return 0; }
      if (value.GetType() == typeof(string)) { return ((string)value).Length; }
      else if (value.GetType() == typeof(Binary)) { return ((Binary)value).Length; }
      else { throw new ArgumentException("Unknown type."); }
    }//int GetMemberValueLength(object value) }
  }
}

Kod o kadar sağlammış ki nokta atışı yapıyor :)

Herkese iyi kodlamalar.

Enis Kurtay YILMAZ